Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện Luật Nhà ở hiện hành

Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện Luật Nhà ở hiện hành

Bất động sản 13/03/2023, 09:16

Cử tri TP. HCM kiến nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện Luật Nhà ở hiện hành nhằm thúc đẩy các chính sách nhà ở xã hội, cần có những chế tài thích hợp để xử lý những đơn vị chưa tuân thủ theo luật định, đảm bảo sự hài hòa về lợi ích của ba đối tượng chính trong công cuộc xây dựng nhà ở xã hội.