Địa ốc Hoàng Quân chào bán cổ phiếu để huy động 1.000 tỷ đồng

Địa ốc Hoàng Quân chào bán cổ phiếu để huy động 1.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp 17/12/2023, 09:06

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của địa ốc Hoàng Quân.