Xử phạt Công ty Evergreen Bắc Giang do vi phạm pháp luật về môi trường

Xử phạt Công ty Evergreen Bắc Giang do vi phạm pháp luật về môi trường

Doanh nghiệp 08/05/2024, 14:06

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bền vững...