Giá tiêu hôm nay 22/6: Giảm nhẹ ở một số địa phương

Giá tiêu hôm nay 22/6: Giảm nhẹ ở một số địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 22/06/2022, 09:15

Giá tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng từ 70.000 - 73.500 đ/kg.