Hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực từ tháng 9

Hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực từ tháng 9

Tin nóng 02/09/2022, 08:14

Gửi hàng xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin; Quy định mới về nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại...