Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục sôi nổi trong tháng 12/2022

Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục sôi nổi trong tháng 12/2022

Doanh nghiệp 04/01/2023, 08:48

Trong tháng 12/2022, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn một phần hoặc toàn bộ các lô trái phiếu đáo hạn vào năm 2023, 2024 tiếp tục diễn ra sôi động tại loạt doanh...