DIC Corp (DIG) lùi thời điểm chào bán 100 triệu cổ phiếu sang quý 2-3/2023

DIC Corp (DIG) lùi thời điểm chào bán 100 triệu cổ phiếu sang quý 2-3/2023

Doanh nghiệp 24/02/2023, 07:42

Việc điều chỉnh phương án phát hành diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DIG đang "bốc hơi" 85% giá trị kể từ đỉnh một năm trước.

Quý 4 lãi ròng chưa đến 3 tỷ đồng, DIC Corp (DIG) chỉ thực hiện được 1/10 kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022

Quý 4 lãi ròng chưa đến 3 tỷ đồng, DIC Corp (DIG) chỉ thực hiện được 1/10 kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022

Doanh nghiệp 31/01/2023, 17:18

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào ngày 12/10, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn vẫn tự tin khẳng định với cổ đông sẽ hoàn thành kế hoạch lãi trước thuế năm 2022...