Tập đoàn Masan có 14.900 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả, đang gửi hơn 1.900 tỷ đồng tại Techcombank

Tập đoàn Masan có 14.900 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả, đang gửi hơn 1.900 tỷ đồng tại Techcombank

Doanh nghiệp 03/03/2023, 09:20

Tập đoàn Masan vừa có báo cáo về kết quả đợt chào bán lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính của công ty mẹ, trong năm 2023 sẽ có 14.900 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả.