Hapro liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh, nói không với vay nợ qua kênh trái phiếu

Hapro liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh, nói không với vay nợ qua kênh trái phiếu

Doanh nghiệp 05/07/2022, 21:53

Năm 2022, Hapro lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt gần 30 tỷ đồng; doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 821,7 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 17,22 triệu USD.