Tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng OCB vượt quy định của Ngân hàng Nhà nước

Tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng OCB vượt quy định của Ngân hàng Nhà nước

Tài chính - Ngân hàng 07/05/2023, 16:36

Ngân hàng OCB báo lãi trước thuế ba tháng đầu năm 2023 đạt hơn 983 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ và thực hiện được gần 15% kế hoạch lợi nhuận năm.