Ngân hàng gia tăng bộ đệm dự phòng trước áp lực nợ nhóm 5

Ngân hàng gia tăng bộ đệm dự phòng trước áp lực nợ nhóm 5

Tài chính - Ngân hàng 16/11/2022, 21:20

Trước áp lực nợ xấu, đặc biệt là nợ xấu nhóm 5 do khó khăn của thị trường, các ngân hàng đang tiếp tục gia tăng bộ đệm dự phòng.