Nợ xấu Sacombank giảm mạnh

Nợ xấu Sacombank giảm mạnh

Tài chính - Ngân hàng 01/11/2022, 14:41

Tất cả các nhóm nợ xấu của Sacombank: nợ có khả năng mất vốn, nợ nghi ngờ, nợ dưới tiêu chuẩn đều giảm trong 9 tháng đầu năm.