LienVietPostBank đã chi hơn 10.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

LienVietPostBank đã chi hơn 10.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Tài chính - Ngân hàng 20/12/2022, 06:39

LienVietPostBank đã mua lại trước hạn 13 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.500 tỷ đồng. Mới đây, nhà băng này cũng thông báo sẽ mua lại trước hạn 1.100 tỷ đồng trái phiếu.