Topic : Novator

Kỷ lục 'Biểu tượng hội thao gắn BIB lớn nhất Việt Nam' – Khẳng định tinh thần gắn kết của Novator

Kỷ lục 'Biểu tượng hội thao gắn BIB lớn nhất Việt Nam' – Khẳng định tinh thần gắn kết của Novator

Doanh nghiệp 10/09/2022, 14:36

Tại Lễ Bế mạc Nova Olympic 2022, NovaGroup đã vinh dự được Tổ chức kỷ lục Việt Nam (Vietkings) trao Chứng nhận kỷ lục "Biểu tượng hội thao gắn BIB lớn nhất Việt Nam...