Egroup bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực mới: Được giới thiệu là chuyên gia đầu tư BĐS 'chưa dự án nào lợi nhuận...

Egroup bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực mới: Được giới thiệu là chuyên gia đầu tư BĐS "chưa dự án nào lợi nhuận...

Doanh nghiệp 30/12/2022, 23:55

Việc bầu Phó chủ tịch HĐQT thường trực mảng tài chính được kỳ vọng sẽ giúp sức đưa đơn vị này vượt qua những khó khăn trong thời gian vừa qua...