Bị bán giải chấp 4,6 triệu cổ phiếu, Chủ tịch Bamboo Capital (BCG) vội đăng ký mua lại 5 triệu cổ phiếu

Bị bán giải chấp 4,6 triệu cổ phiếu, Chủ tịch Bamboo Capital (BCG) vội đăng ký mua lại 5 triệu cổ phiếu

Chứng khoán 16/11/2022, 22:42

Theo BCG, giá cổ phiếu hiện nay là do xu thế chung trên thị trường, không phản ánh đúng giá trị và tiềm năng của doanh nghiệp. Dù gặp nhiều khó khăn...