Ra mắt Tạp chí Trẻ em Việt Nam: Chuyên biệt trong truyền thông về thực thi quyền trẻ em

Ra mắt Tạp chí Trẻ em Việt Nam: Chuyên biệt trong truyền thông về thực thi quyền trẻ em

Tin nóng 28/07/2022, 13:15

Sáng ngày 28/7/2022, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Trẻ em Việt Nam.