8 dự án của ông Nguyễn Viết Dũng - người đánh nữ nhân viên sân golf sắp bị thanh tra

8 dự án của ông Nguyễn Viết Dũng - người đánh nữ nhân viên sân golf sắp bị thanh tra

Bất động sản 16/03/2023, 07:58

Cuối tháng 12 2022, Sở Xây dựng Quảng Nam có văn bản gửi các chủ đầu tư về việc cung cấp thông tin liên quan đến 104 dự án đầu tư xây dựng nhà ở để tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh và đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng của ông Nguyễn Viết Dũng có 8 dự án được yêu cầu cung cấp thông tin.