Tổng giám đốc LienVietPostBank xin từ nhiệm

Tổng giám đốc LienVietPostBank xin từ nhiệm

Tài chính - Ngân hàng 16/03/2023, 23:24

Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) tháng 3/2023, HĐQT LienVietPostBank vừa có quyết định chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Phạm Doãn Sơn vì nguyện vọng cá nhân.