Giới phân tích kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần này

Giới phân tích kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần này

Tài chính - Ngân hàng 22/08/2022, 06:49

Khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco cho thấy, tới 55% ý kiến giá vàng tăng, chỉ 18% nhận định giá vàng giảm và số còn lại dự báo giá vàng...