Kiến nghị bổ sung một số quy định về phát triển quỹ đất

Kiến nghị bổ sung một số quy định về phát triển quỹ đất

Bất động sản 11/05/2023, 17:27

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản góp ý một số quy định về phát triển quỹ đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).