Đề xuất quy định mới về Quỹ phát triển đất

Đề xuất quy định mới về Quỹ phát triển đất

Bất động sản 25/04/2024, 11:20

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Kiến nghị bổ sung một số quy định về phát triển quỹ đất

Kiến nghị bổ sung một số quy định về phát triển quỹ đất

Bất động sản 11/05/2023, 17:27

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản góp ý một số quy định về phát triển quỹ đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).