Đảo Ánh Dương Sunneva Island: 'Báu vật' trong lòng phố thị Đà Nẵng

Đảo Ánh Dương Sunneva Island: 'Báu vật' trong lòng phố thị Đà Nẵng

Bất động sản 03/08/2022, 16:15

Như một báu vật giữa lòng thành phố đáng sống Đà Nẵng khi được bao bọc bởi bốn bề sông nước, sở hữu hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, Sunneva Island...