Doanh nghiệp bất động sản: Huy động vốn phải gắn với mục đích sử dụng, quản lý rủi ro

Doanh nghiệp bất động sản: Huy động vốn phải gắn với mục đích sử dụng, quản lý rủi ro

Bất động sản 28/08/2022, 06:48

Đưa ra khuyến nghị với doanh nghiệp bất động sản (BĐS) trong bối cảnh phát triển nguồn vốn đang gặp khó, TS Cấn Văn Lực khuyến nghị doanh nghiệp...