Manulife Việt Nam đồng hành cùng HopeBox nhằm tôn vinh ngày Quốc Tế Phụ Nữ 2023

Manulife Việt Nam đồng hành cùng HopeBox nhằm tôn vinh ngày Quốc Tế Phụ Nữ 2023

Doanh nghiệp 09/03/2023, 15:10

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Manulife Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp xã hội HopeBox nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các...