Hàng loạt quỹ ETF báo lỗ trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hàng loạt quỹ ETF báo lỗ trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chứng khoán 26/05/2022, 15:07

Được biết, hiệu suất âm của Lumen Vietnam Fund còn tích cực hơn rất nhiều quỹ lớn trên thị trường.