Đồng bằng sông Hồng: Tình trạng quy hoạch “treo” khá phổ biến

Đồng bằng sông Hồng: Tình trạng quy hoạch “treo” khá phổ biến

Bất động sản 15/09/2022, 09:16

Quy hoạch không gian phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng còn bất cập, trong đó, tình trạng quy hoạch “treo” khá phổ biến; các khu công nghiệp thiếu liên kết...