Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản

Bất động sản 18/06/2022, 06:57

Tin bất động sản đáng chú ý trong tuần: Doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản, Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu rà soát vụ M&A dự án Gold Sea...

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu rà soát pháp lý và thương vụ chuyển nhượng dự án Gold Sea

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu rà soát pháp lý và thương vụ chuyển nhượng dự án Gold Sea

Bất động sản 15/06/2022, 15:55

Dự án Gold Sea được VRC chuyển nhượng cho Vũng Tàu - Sài Gòn vào cuối năm 2015. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu làm rõ việc chuyển nhượng dự án này.