Mãn nhãn cảnh sắc Mù Cang Chải mùa nước đổ

Mãn nhãn cảnh sắc Mù Cang Chải mùa nước đổ

Multimedia 17/08/2022, 10:48

Khi cơn mưa đầu tiên của mùa hè trút xuống, cũng là lúc họ dẫn nước vào ruộng. Nước được dẫn từ các khe núi xuống, qua những ống nứa, tràn xuống mặt ruộng...