Nhà sáng lập FTX bị bắt, nhà đầu tư ‘tháo chạy’ khỏi Binance, số tiền rút ra từ các sàn giao dịch tiền điện tử...

Nhà sáng lập FTX bị bắt, nhà đầu tư ‘tháo chạy’ khỏi Binance, số tiền rút ra từ các sàn giao dịch tiền điện tử...

Tài chính - Ngân hàng 14/12/2022, 14:01

Báo cáo từ Nansen cho biết, sau thông tin Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX bị bắt, trong vòng 24 giờ, 1,9 tỷ USD đã được các nhà đầu tư rút ra khỏi Binance.