Thanh, kiểm tra các công ty bảo hiểm để ngăn chặn sản phẩm biến tướng

Thanh, kiểm tra các công ty bảo hiểm để ngăn chặn sản phẩm biến tướng

Doanh nghiệp 21/02/2023, 07:49

Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát, tiến hành thanh tra...