Ngành sản xuất tiếp tục gặp khó, đơn hàng suy giảm mạnh

Ngành sản xuất tiếp tục gặp khó, đơn hàng suy giảm mạnh

Doanh nghiệp 05/05/2023, 14:54

Lĩnh vực sản xuất tiếp tục gặp khó với Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành này của Việt Nam tháng 4/2023 giảm so với tháng trước, đơn hàng mới cũng...