Việt Nam đang có bao nhiêu người sở hữu tài sản trên 1.000 tỷ đồng?

Việt Nam đang có bao nhiêu người sở hữu tài sản trên 1.000 tỷ đồng?

Câu chuyện doanh nhân 12/01/2023, 11:41

Số người giàu có tài sản trên 1.000 tỷ đồng ở Việt Nam đã giảm mạnh so với thời điểm đầu năm 2021.