Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long

Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long

Bất động sản 07/03/2023, 14:40

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định 174/QĐ-TTg ngày 6/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.