Tương đương 40% dân số dùng dịch vụ của 3 ngân hàng tư nhân: MB, Techcombank và ngân hàng nào nữa?

Tương đương 40% dân số dùng dịch vụ của 3 ngân hàng tư nhân: MB, Techcombank và ngân hàng nào nữa?

Tài chính - Ngân hàng 06/02/2023, 17:38

Thu hút khách hàng đang là mục tiêu của tất cả các ngân hàng trong hệ thống.