Nhiều doanh nghiệp lỗ nặng, thị trường bất động sản 'nín thở'

Nhiều doanh nghiệp lỗ nặng, thị trường bất động sản "nín thở"

Bất động sản 04/05/2023, 07:40

Doanh nghiệp bất động sản, môi giới, khách hàng và nhà đầu tư bất động sản đang trong trạng thái