Doanh thu và lợi nhuận cả năm của Vĩnh Hoàn chinh phục đỉnh mới...

Doanh thu và lợi nhuận cả năm của Vĩnh Hoàn chinh phục đỉnh mới...

Doanh nghiệp 08/02/2023, 22:46

Lợi nhuận sau thuế của VHC quý 4 giảm 56% còn 199 tỷ đồng. Đây là quý thứ 2 liên tục VHC suy giảm lợi nhuận sau khi đạt đỉnh vào quý 2/2022.