Sẽ tái đấu giá 4 lô đất bị bỏ cọc tại Thủ Thiêm

Sẽ tái đấu giá 4 lô đất bị bỏ cọc tại Thủ Thiêm

Bất động sản 10/08/2022, 06:27

Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP HCM cho biết, hiện nay các sở, ngành đang báo cáo UBND Thành phố để phê duyệt kế hoạch...