Tài khoản chứng khoán mở mới tháng 6/2022 tiếp tục tăng mạnh

Tài khoản chứng khoán mở mới tháng 6/2022 tiếp tục tăng mạnh

Chứng khoán 10/07/2022, 10:18

Hơn 466 nghìn tài khoản được mở mới trong tháng 6/2022, chỉ giảm nhẹ so với tháng 5/2022 - tháng có số tài khoản mở mới cao nhất lịch sử...