Topic : Tân Long

Tập đoàn nông nghiệp top đầu Việt Nam gửi tâm thư xin lỗi nhân viên vì buộc phải sa thải và giảm lương

Tập đoàn nông nghiệp top đầu Việt Nam gửi tâm thư xin lỗi nhân viên vì buộc phải sa thải và giảm lương

Doanh nghiệp 15/12/2022, 18:38

Năm 2022 là năm Tân Long tuyên bố những tham vọng lớn với mảng heo, do Công ty thành viên là BaF - Heo ăn chay - dẫn dắt. Hiện ông Bá cũng là...