Tập đoàn Novaland có Tổng giám đốc mới theo lộ trình tái cấu trúc

Tập đoàn Novaland có Tổng giám đốc mới theo lộ trình tái cấu trúc

Doanh nghiệp 17/03/2023, 16:30

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland thay cho ông Nguyễn Ngọc Huyên, ông Dennis Ng Teck Yow là Tổng Giám đốc của Gamuda Land Việt Nam.