Giới chuyên gia dự báo BĐS sẽ khởi sắc từ năm 2025: Phân khúc nào sẽ phục hồi đầu tiên và đâu là những doanh...

Giới chuyên gia dự báo BĐS sẽ khởi sắc từ năm 2025: Phân khúc nào sẽ phục hồi đầu tiên và đâu là những doanh...

Bất động sản 13/03/2023, 16:15

Theo đánh giá của các chuyên gia, thời điểm hiện tại, doanh nghiệp nhiều đất chưa chắc được hưởng lợi. Thay vào đó, các doanh nghiệp có mức độ chấp nhận rủi ro thấp...