Pyn Elite vừa bán bớt 2 triệu cổ phiếu CEO Group

Pyn Elite vừa bán bớt 2 triệu cổ phiếu CEO Group

Doanh nghiệp 15/04/2021, 14:19

Năm 2020 CEO Group ghi nhận lỗ hơn trăm tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 600 tỷ đồng.