'Đại gia' bí ẩn tài trợ phần lớn khoản tiền 200 tỷ USD để tổ chức World Cup 2022 là ai?

'Đại gia' bí ẩn tài trợ phần lớn khoản tiền 200 tỷ USD để tổ chức World Cup 2022 là ai?

Doanh nghiệp 19/11/2022, 10:53

Phần lớn số tiền được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho World Cup 2022 đến từ doanh thu bán khí đốt tự nhiên hoá lỏng của QatarEnergy...