Tin bất động sản ngày 10/6: Dự án The Muse Đà Nẵng của Tập đoàn Đông Đô chưa đủ điều kiện huy động vốn

Tin bất động sản ngày 10/6: Dự án The Muse Đà Nẵng của Tập đoàn Đông Đô chưa đủ điều kiện huy động vốn

Bất động sản 10/06/2022, 13:15

Hòa Bình sắp có khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng hơn 2.600 tỷ đồng; Bộ trưởng Xây dựng chỉ ra những bất cập, dấu hiệu chưa ổn định của thị trường bất động sản...