Eurowindow Holding kinh doanh ra sao trong năm 2023?

Eurowindow Holding kinh doanh ra sao trong năm 2023?

Doanh nghiệp 15/04/2024, 10:10

Năm 2023, Công ty cổ phần Eurowindow Holding mang về hơn 100 tỷ đồng lợi nhuận, ROE đạt 1,352% và nợ phải trả gần 9.000 tỷ đồng.

Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa sắp lên thành phố trực thuộc Trung Ương: Những đại gia địa ốc nào đang có mặt tại đây?

Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa sắp lên thành phố trực thuộc Trung Ương: Những đại gia địa ốc nào đang có mặt tại đây?

Bất động sản 03/03/2021, 06:30

Thông tin Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa sắp lên thành phố trực thuộc Trung Ương được đánh giá sẽ giúp thị trường bất động sản những địa phương này được hưởng lợi. Vậy những đại gia địa ốc nào đã kịp thời có mặt tại những thị trường này?