Tiết lộ động trời về FTX: Dùng tiền khách hàng mua nhà, thuê công ty vũ trụ ảo làm kiểm toán, duyệt chi ngân sách...

Tiết lộ động trời về FTX: Dùng tiền khách hàng mua nhà, thuê công ty vũ trụ ảo làm kiểm toán, duyệt chi ngân sách...

Doanh nghiệp 18/11/2022, 11:27

Một nhân vật kỳ cựu với 40 năm kinh nghiệm lãnh đạo doanh nghiệp phải thốt lên chưa từng chứng kiến công ty nào kiểm soát tài chính theo kiểu của FTX.