Một tập đoàn lớn tiếp tục chi hàng trăm tỷ mua lại trái phiếu trước hạn

Một tập đoàn lớn tiếp tục chi hàng trăm tỷ mua lại trái phiếu trước hạn

Doanh nghiệp 05/07/2022, 14:29

Tập đoàn Gelex sau khi mua lại trước hạn hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu phát hành vào các năm 2020 và 2021, mới đây sẽ tiếp tục chi hơn 200 tỷ đồng mua...