Xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm về chứng khoán

Xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm về chứng khoán

Doanh nghiệp 09/05/2024, 07:32

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các quyết định xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục...

Dòng vốn gần 2.000 tỷ đồng chảy về hệ sinh thái Apax Holdings của Shark Thủy

Dòng vốn gần 2.000 tỷ đồng chảy về hệ sinh thái Apax Holdings của Shark Thủy

Doanh nghiệp 12/07/2022, 07:00

Vừa mới ra mắt được 1 năm, một công ty trong hệ sinh thái Apax Holdings là CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục đã huy động thành công gần 2.000 tỷ đồng...