Đề xuất xây dựng khu đô thị sinh thái 188 ha của Tập đoàn Hillton không được tỉnh Lâm Đồng chấp thuận

Đề xuất xây dựng khu đô thị sinh thái 188 ha của Tập đoàn Hillton không được tỉnh Lâm Đồng chấp thuận

Bất động sản 10/06/2022, 07:58

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản tổng hợp ý kiến của các sở, ngành về đề xuất đầu tư của CTCP Tập đoàn Hillton.