3 tập đoàn ngoại muốn 'rót' 3,7 tỷ USD vào Việt Nam

3 tập đoàn ngoại muốn "rót" 3,7 tỷ USD vào Việt Nam

Tin nóng 23/04/2023, 17:16

Dù phải đối mặt với một số rào cản, nhưng Việt Nam là một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư.