Topic : tập quán

Mạ môi - Tập quán 'độc nhất vô nhị' ở châu Phi

Mạ môi - Tập quán "độc nhất vô nhị" ở châu Phi

Multimedia 17/07/2022, 22:47

Mạ môi là một phương pháp chỉnh sửa cơ thể phổ biến ở nhiều bộ tộc châu Phi, đặc biệt là phụ nữ ở Eritrea, Ethiopia và Sudan.